Теоретична механіка-3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

загальні теореми динаміки, аналітична механіка, the general theorems of dynamics, the analytical mechanics, общие теоремы динамики, аналитическая механика

Бібліографічний опис

Теоретична механіка-3 [Електронний ресурс] : методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050502 – інженерна механіка, 6.050503 – машинобудування / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. В. Губська, В. Ф. Кришталь, О. О. Пікенін ; відп. ред. Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані: (1 файл: 1,93 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 78 с. – Назва з екрана.

DOI