Обчислювальна математика та програмування 2: Чисельні методи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

обчислювальна математика, програмування, чисельні методи, наближення функцій

Бібліографічний опис

Обчислювальна математика та програмування 2: Чисельні методи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів заочної форми навчання напрямку 6.05130 «Хімічна технологія» / С. В. Брановицька, С. Г. Бондаренко, О. В. Сангінова ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 927 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI