Методичні вказівки до виконання курсової роботи і самостійної роботи студентів з дисципліни «Штампування гумою та рідиною» відповідно до кредитного модуля програми підготовки 7.05050203, 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

штампування гумою, штампування рідиною, вирізка деталей, гнуття листових деталей, формовка листових деталей, витягування листових деталей

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання курсової роботи і самостійної роботи студентів з дисципліни «Штампування гумою та рідиною» відповідно до кредитного модуля програми підготовки 7.05050203, 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Є. Шамарін, О. В. Андрєєв, Р. С. Борис. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,78 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. – Назва з екрана.

DOI