Регулювання властивостей дисперсій для їх електрокінетичної обробки

Анотація

Опис

Ключові слова

дисперсна система, електрокінетичний потенціал, електроосмос, електрофорез, регулювання рН, disperse system, electrokinetic potential, electroosmosis, electrophoresis, pH regulation, дисперсная система, регулирование рН, электрокинетический потенциал, электроосмос, электрофорез

Бібліографічний опис

Регулювання властивостей дисперсій для їх електрокінетичної обробки / М. Ю. Боровіцький, Л. Л. Лисенко, О. Ф. Ринда, Н. О. Міщук // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2014. – № 3(95). – С. 100–106. – Бібліогр.: 19 назв.

DOI