Теоретичні аспекти електрохімічних методів аналізу екологічних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

захист навколишнього середовища, електрохімія, екологія, гірнича справа, гірництво, будівництво, корозія, електрохімічна корозія металів і сплавів, забруднення, екологічна безпека, environmental protection, electrochemistry, ecology, mining, construction, corrosion, electrochemical corrosion of metals and alloys, pollution, ecological safety

Бібліографічний опис

Теоретичні аспекти електрохімічних методів аналізу екологічних систем [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Кофанова, Н. А. Гуц. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 74 с. – Назва з екрана.

DOI