Апаратні засоби мікропроцесорних систем

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

арифметичні операції, логічні операції, дослідження прямого доступу до пам'яті

Бібліографічний опис

Апаратні засоби мікропроцесорних систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання робіт комп'ютерного практикуму для студентів напрямів підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» і «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Коржик, О. А. Козачок. – Електронні текстові дані (1 файл: 738 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI