Оптимізація розташування сонячних колекторів з метою підвищення ККД геліосистем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Сухий, М. П. Оптимізація розташування сонячних колекторів з метою підвищення ККД геліосистем / М. П. Сухий, Я. М. Козлов, К. М. Сухий // Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток : тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 травня 2010 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 107-108. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI