Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт. Кратні інтеграли

Анотація

Опис

Ключові слова

кратний інтеграл, криволінійний інтеграл, подвійний інтеграл, потрійний інтеграл, вища математика

Бібліографічний опис

Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт. Кратні інтеграли [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. В. Журавська, І. М. Копась, Г. М. Кулик, Н. В. Рева, Н. В. Степаненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,73 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 88 с. – Назва з екрана.

DOI