Модель та алгоритм патрулювання мiсцевостi з перешкодами для огляду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Медведенко, В. I. Модель та алгоритм патрулювання мiсцевостi з перешкодами для огляду / В. I. Медведенко, С. А. Смирнов // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 54-55. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI