Вплив хлорид іонів на десорбцію SO32- з поверхні аніоніту АВ – 17 – 8, що використовується в якості редокситу, для знекиснення технічної води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

редоксит, аніоніт, знекиснення води

Бібліографічний опис

Потильчак, Т. В. Вплив хлорид іонів на десорбцію SO32- з поверхні аніоніту АВ – 17 – 8, що використовується в якості редокситу, для знекиснення технічної води / Т. В. Потильчак, М. Д. Гомеля // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 125–126. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI