Медіаграмотність українців з питань вакцинації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мас-медіа, комунікація, вакцинація, антивакцинальний рух, «медицина думок», критичне мислення, mass media, communication, vaccination, anti-vaccination, medicine of thoughts, critical thinking, масс-медиа, коммуникация, вакцинация, антивакцинаторство, «медицина мыслей», критическое мышление

Бібліографічний опис

Фіялка, С. Б. Медіаграмотність українців з питань вакцинації / С. Б. Фіялка // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 2(60). – С. 41–49. – Бібліогр.: 17 назв.