Теоретична механіка. Кінематика і початок кінетики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Конспект лекцій з теоретичної механіки «Кінематика і початок кінетики» (кредитний модуль НФ-07/1) є лекційним матеріалом, що викладається у другому навчальному семестрі. Перелік розділів та тем, а також їх теоретичне наповнення відповідають робочій навчальній програмі дисципліни. Основна мета вивчення курсу теоретичної механіки – набуття навичок самостійної схематизації механічних явищ і складання для конкретних фізичних задач відповідних математичних моделей. Найголовнішим при цьому є засвоєння теоретичного матеріалу, що викладається на лекціях. Саме цей матеріал і запропонований у даному виданні.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теоретична механіка, кінематика

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Кінематика і початок кінетики [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів міжвузівського медико-інженерного факультету (кредитний модуль НФ-07/1) / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Апостолюк, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,59 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI