Формування динамічно стійких ґрунтових масивів в основі підземних споруд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

слабкий структурно-нестійкий ґрунт, намиті піски, динамічна жорсткість, піддатливі і віброізолюючі основи, напруження, деформація, підземні споруди, array of soft rock or structurally unstable soils, dynamic stiffness, compliance and anti-vibration bases, underground constructions, stress, strain, alluvial sands, намытые пески, просадочные глины, слабые структурно-неустойчивые грунты, динамическая жесткость, податливые и виброизолирующие основания, подземные сооружения, напряжения, деформации, взрыв, уширение подошвы сооружений

Бібліографічний опис

Мані, Агадавуді Джольфаі. Формування динамічно стійких ґрунтових масивів в основі підземних споруд : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / Агадавуді Джольфаі Мані. – Київ, 2017. – 25 с.

DOI