Метрологія. Технологічні вимірювання та прилади. Ч. 1: Загальні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Метрологічні характеристики приладів для вимірювання температури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У методичних вказівках детально розглядаються основні метрологічні поняття та терміни, наведені теоретичні відомості, необхідні для визначення метрологічних характеристик приладів для вимірювання температури і вторинних приладів, що працюють в комплекті з термопарами та термометрами опору. У методичних вказівках зазначено літературу для поглибленого вивчення розділів, розглянуті приклади розв’язання типових задач та сформульовані контрольні питання для самопідготовки студентів.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

метрологія, електричні термометри опору

Бібліографічний опис

Бондаренко, С. Г. Метрологія. Технологічні вимірювання та прилади. Ч. 1: Загальні метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Метрологічні характеристики приладів для вимірювання температури [Електронний ресурс] : методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / С. Г. Бондаренко, О. В Сангінова ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 4,22 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI