Using Stochastic Automaton for Data Consolidation

Анотація

Опис

Ключові слова

open data sources, data consolidation, information-analytical systems, information retrieval systems, probabilistic models, relevance, big data tasks, відкриті джерела даних, консолідація даних, інформаційно-аналітичні системи, інформаційно-пошукові системи, ймовірнісні моделі, релевантні документи, задачі обробки великих обсягів даних, открытые источники данных, консолидация данных, информационно-аналитические системы, информационно-поисковые системы, вероятностные модели, релевантность, задачи обработки больших объемов данных

Бібліографічний опис

Koval O. V. Using Stochastic Automaton for Data Consolidation / O. V. Koval, V. A. Kuzminykh, D. V. Khaustov // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 29–36. – Бібліогр.: 19 назв.