Бренд-менеджмент. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Набуття основних знань із дисципліни «Бренд-менеджмент» з метою стабілізації та розвитку економіки України є актуальним завданням сучасної освіти та науки в епоху глобалізації, що стирає національні та культурні границі між державами і символізує тріумфальну ходу глобальних корпорацій та брендів. Тому потреба мати свій власний, неповторний образ, є важливою як ніколи. У навчальному посібнику наводяться основні теми та матеріали до вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» для полегшення сприйняття інформації студентами на лекціях та системності викладання. За своїм змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент» . Розраховано на студентів економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

бренд-менеджмент

Бібліографічний опис

Бренд-менеджмент. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові данні (1 файл: 828 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 76 с. – Назва з екрана.

DOI