Модифікація мурашиного алгоритму для розв’язання задачі про паросполучення зі зникаючими дугами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

паросполучення, дводольний граф, мурашиний алгоритм, matchings, dicotyledonous graph, ant colony optimization algorithm, паросочетания, двудольный граф, муравьиный алгоритм

Бібліографічний опис

Данильченко А. О. Модифікація мурашиного алгоритму для розв’язання задачі про паросполучення зі зникаючими дугами / А. О. Данильченко, С. М. Кравченко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 12–20. – Бібліогр.: 10 назв.