Фундаментальнi взаємодiї та нова фізика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

теорiя вiдносностi, космологiя

Бібліографічний опис

Наказной, П. О. Фундаментальнi взаємодiї та нова фізика / П. О. Наказной // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 18-23. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI