Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт, курсових робіт, курсових проектів та практичних робіт бакалаврів за напрямами 6.050502, 6.050503, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.05050201/8.05050201, 7.05050303/8.05050303, 7.05050315/8.05050315. Збірка складальних 3D – креслень виробів та робочих 2D – креслень деталей. Частина 5

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

диференціал, пневмоциліндр, обойма гака, пристрій ділильний, кондуктор

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт, курсових робіт, курсових проектів та практичних робіт бакалаврів за напрямами 6.050502, 6.050503, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.05050201/8.05050201, 7.05050303/8.05050303, 7.05050315/8.05050315. Збірка складальних 3D – креслень виробів та робочих 2D – креслень деталей. Частина 5 [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. К. Фролов, В. М. Кореньков, Ю. М. Малафєєв [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,3 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 68 с. – Назва з екрана.

DOI