До питання злиття мультисенсорних даних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Data Fusion, моделі злиття даних, топології злиття, принципи об'єднання інформації, цикл сенсорного злиття

Бібліографічний опис

Соколова, О. А. До питання злиття мультисенсорних даних / О. А. Соколова // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 115-118. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI