Теорія коливань та стійкості руху

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В навчальному посібнику сформульовані мета та завдання курсового проектування, викладені вимоги до вибору тем курсових проектів і складання завдань на розрахунок, оформлення пояснювальної записки та графічної документації, приведений перелік тем розрахункових робіт, наведені задачі які розв’язуються на практичних заняттях та самостійно.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

курсове проектування, терія коливань

Бібліографічний опис

Теорія коливань та стійкості руху [Електронний ресурс] : збірник завдань до курсового проектування та практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Є. Бабенко, М. І. Бобир, О. О. Боронко, С. І. Трубачев. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,0 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI