Влияние электрокинетических явлений на массоперенос при электрофильтрационном обеззараживании воды

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

заряженная пористая диафрагма, электроосмос, электрофорез, ζ-потенциал, бактерии, заряджена пориста діафрагма, електроосмос, електрофорез, ζ-потенціал, бактерії, charged porous diaphragm, electroosmosis, electrophoresis, ζ-potential, bacteria

Бібліографічний опис

Лысенко Л. Л. Влияние электрокинетических явлений на массоперенос при электрофильтрационном обеззараживании воды / Л. Л. Лысенко, Н. А. Мищук // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 3(113). – С. 119–126. – Бібліогр.: 20 назв.