«Управління ІТ-проектами», «Менеджмент проектів ПЗ» та «Проектний менеджмент»

Ескіз недоступний

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В методичних вказівках до комп’ютерного практикуму наведений тематичний план дисципліни, теоретичні та практичні настанови до виконання, тематика комп’ютерного практикуму, завдання, список літератури, контрольні питання.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

ІТ проекти, бізнес-план

Бібліографічний опис

«Управління ІТ-проектами», «Менеджмент проектів ПЗ» та «Проектний менеджмент» [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання завдань з комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» та напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» професійного спрямування «Інформаційні управляючі системи та технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гриша. – Електронні текстові дані (1 файл: 247 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI