Металорізальні верстати. Кінематичний аналіз. Практикум до виконання практичних та лабораторних робіт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

металорізальні верстати, кінематичний аналіз

Бібліографічний опис

Металорізальні верстати. Кінематичний аналіз. Практикум до виконання практичних та лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Металорізальні верстати та системи» / О. В. Шевченко, А. Ю. Бєляєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,06 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 91 с. – Назва з екрана.

DOI