Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями

Анотація

Опис

Ключові слова

зволожувальний розчин, антибактеріальні властивості, цифрові засоби, аналого-цифрове перетворення, статистичне визначення, проблемна орієнтація, база даних, автоматизація вимірювання, moistening solution, antibacterial properties, digital tools, analog-to-digital conversion, statistical definition, problem orientation, database, automation of measurement, увлажняющий раствор, антибактериальные свойства, цифровые средства, аналого-цифровое преобразование, статистическое определение, проблемная ориентация, база данных, автоматизация измерения

Бібліографічний опис

Морфлюк, В. Ф. Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями / В. Ф. Морфлюк, І. С. Карпенко, В. В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2(52). – С. 75–84. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI