Динаміка механічних конструкцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

динаміка механічних конструкцій, рівняння Лагранжа другого роду, вільні коливання системи, вимушені коливання системи

Бібліографічний опис

Динаміка механічних конструкцій [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування», спеціальностей 7.05110101, 8.05110101 «Літаки і вертольоти» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Збруцький, О. П. Мариношенко, К. В. Пономаренко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 446 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.

DOI