Міжнародна технічна допомога як один із напрямів міжнародної співпраці України (1992–2014 рр.): історіографія проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

міжнародна технічна допомога, допомога з розвитку, донор, бенефіціар, реципієнт, суспільство, держава, історіографія, international technical assistance, financial support, donor, beneficiary, recipient, society, state, historiography

Бібліографічний опис

Медвідь В. О. Міжнародна технічна допомога як один із напрямів міжнародної співпраці України (1992–2014 рр.): історіографія проблеми / В. О. Медвідь // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 44. – С. 167–174. – Бібліогр.: 17 назв.