Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи комп’ютерного проектування верстатів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування», професійного спрямування 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

верстати, проектування верстатів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи комп’ютерного проектування верстатів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування», професійного спрямування 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Гейчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,95 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 46 с. – Назва з екрана.

DOI