Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій

Анотація

Монографія присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефективності ультразвукового кавітаційного обладнання для технологічних процесів в машинобудування, хімічній та харчовій промисловості, сільському господарстві, медицині та у виробництві електронної апаратури. Рекомендується для науковців, фахівців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

ультразвук, кавітація, технологія, кавітатор

Бібліографічний опис

Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій [Електронний ресурс] : монографія / О. Ф. Луговський, А. В. Мовчанюк, І. М. Берник, А. В. Шульга, І. А. Гришко. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 216 с. – Назва з екрана.

DOI