Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» відповідного кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» програм підготовки 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

мікропроцесорна техніка, центральний процесор, пам'ять комп'ютера, асемблерні програми, робота динамiка, генерація звуку

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» відповідного кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» програм підготовки 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад О. В. Холявік, Ю. П. Бородій. – Електронні текстові данні (1 файл: 827 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 38 с. – Назва з екрана.

DOI