Мікрогеометрія поверхні і стан поверхневого шару зносостійких деталей тертя з високолегованих композитів за умови абразивного суперфінішування

Анотація

Опис

Ключові слова

нові композити, суперфінішування, абразивні бруски, режими різання, якість поверхонь, new composites, superfinishing, abrasive hones, cutting mode, quality surface, новые композиты, суперфиниширование, абразивные бруски, режимы резания, качество поверхностей

Бібліографічний опис

Мікрогеометрія поверхні і стан поверхневого шару зносостійких деталей тертя з високолегованих композитів за умови абразивного суперфінішування / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, О. І. Лотоцька, Ю. Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 5(103). – С. 81–88. – Бібліогр.: 20 назв.

DOI