Способи утилізації СО у складі газів, що утворюються при випалі електродів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

печі відпалу, викиди СО, утилізація CO

Бібліографічний опис

Панов, Є. М. Способи утилізації СО у складі газів, що утворюються при випалі електродів / Є. М. Панов, І. Л. Шилович, Я. І. Шилович // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 121–122. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI