Оцінка якості відбитків трафаретного друку

Анотація

Опис

Ключові слова

трафаретний спосіб друку, тестова форма, показник якості, графічна інформація, цифровий мікроскоп, денситометр, рекламно-сувенірна продукція, screen printing method, test form, measure of quality, graphic information, digital microscope, densitometer, advertising-and-souvenirs, трафаретный способ печати, тестовая форма, показатель качества, графическая информация, цифровой микроскоп, рекламно-сувенирная продукция

Бібліографічний опис

Оцінка якості відбитків трафаретного друку / К. В. Сидоренко, О. В. Зоренко, О. Ю. Байдак, Б. Р. Кушлик // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 1(51). – С. 75–84. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI