Начерки з розвитку досліджень у галузі кризових комунікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ

Анотація

Опис

Ключові слова

кризові комунікації, антикризовий PR, ризик-менеджмент, зв’язки з громадськістю, превентивне реагування, аналіз середовища, антикризове управління, проблемний менеджмент, crisis communication, anticrisis PR, risk-management, public relations, preventive reacting, environment analysis, anticrisis management, problem management, кризисные коммуникации, антикризисный PR, риск-менеджмент, связи с общественностью, превентивное реагирование, анализ среды, антикризисное управление, проблемный менеджмент

Бібліографічний опис

Киричок А. П. Начерки з розвитку досліджень у галузі кризових комунікацій / А. П. Киричок // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 4(54). – С. 81–87. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI