Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря з використанням камери змішування в закритому басейні у спекотний період року

Анотація

Опис

Ключові слова

тепловий насос, басейн, кондиціювання, холодильний коефіцієнт, heat pump, swimming pool, air conditioning, coefficient of performance, тепловой насос, бассейн, кондиционирование, холодильный коэффициент

Бібліографічний опис

Безродний М. К. Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря з використанням камери змішування в закритому басейні у спекотний період року / М. К. Безродний, Д. С. Кутра, І. В. Сергієнко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2016. – № 2(106) – С. 14–22. – Бібліогр.: 9 назв.