Сталий інноваційний розвиток. Вебзастосунок ArcGIS Online

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-05-31

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

ArcGIS, вебзастосунок, геопросторовий аналіз, ГІС, просторові дані, сталий розвиток, стратифікація, таблиця атрибутів, шар даних, веб-приложение, геопространственный анализ, ГИС, пространственные данные, слой данных, стратификация, таблица атрибутов, устойчивое развитие, attribute table, data layer, geospatial analysis, GIS, spatial data, stratification, sustainable development, web application

Бібліографічний опис

Сталий інноваційний розвиток. Вебзастосунок ArcGIS Online [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Путренко, І. М. Джигирей. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 44 с. – Назва з екрана.

DOI