Теорія електричних сигналів і кіл. Розділ: Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область (кредитний модуль НП-06/1)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

аналіз лінійних електричних кіл, часова область, Mathcad, Micro-CAP, розрахунково-графічні роботи

Бібліографічний опис

Теорія електричних сигналів і кіл. Розділ: Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область (кредитний модуль НП-06/1) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» для спеціальності 7.05100102, 8.05100102 «Інформаційно-вимірювальні системи» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков. – Електронні текстові дані (1 файл: 1, 82 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 113 с. – Назва з екрана.

DOI