Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала / Ю. М. Баліцкий, А. Т. Сердітов, Ю. В. Ключников, А. В. Желдубовский // Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 58-59.

DOI