Дослідження квазідинамічних характеристик дзеркала кільцевого лазера з п’єзокоректором за допомогою інтерферометра білого світла «Рельєф»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

лазерні дзеркала, кільцевий лазер, інтерферометр білого світла, aser mirrors, ring laser, white light interferomete, лазерные зеркала, кольцевой лазер, интерферометр белого света

Бібліографічний опис

Дослідження квазідинамічних характеристик дзеркала кільцевого лазера з п’єзокоректором за допомогою інтерферометра білого світла «Рельєф» / Гураль Т. І., Кирилюк М. Є., Овчар М. І., Настіч В. Н. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 54(2). – С. 32-40. – Бібліогр.: 10 назв.