Теоретична фізика. Статистична фізика та термодинаміка. Основні принципи статистики та термодинаміки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-01-27

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

статистична фізика, термодинаміка, розподіл, ймовірність

Бібліографічний опис

Теоретична фізика. Статистична фізика та термодинаміка. Основні принципи статистики та термодинаміки [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» спеціальності 104 «Фізика та астрономія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Решетняк, В. Ф. Русаков. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,01 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 136 с. – Назва з екрана.

DOI