Базовий курс програмування у середовищі Delphi

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

комп’ютерні практикуми, Delphi, графічні можливості у середовищі Delphi, графіка Компонент TChart, об’єктно-орієнтоване програмування, створення баз даних

Бібліографічний опис

Базовий курс програмування у середовищі Delphi [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсу комп’ютерного практикуму з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,82 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. - 273 с.

DOI