Конструкція літальних апаратів - 2: Конструкція літаків

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У методичних вказівках надані вимоги щодо змісту та оформлення курсового проекту студентами при вивченні дисципліни «Конструкція ЛА», кредитний модуль ЗП-03/2 «Конструкція ЛА-2. Конструкція літаків» за напрямом підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування».

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

курсові проекти

Бібліографічний опис

Конструкція літальних апаратів - 2: Конструкція літаків [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Сухов. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI