Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 8.05100102 «Інформаційні вимірювальні системи»

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

дипломне проектування

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 8.05100102 «Інформаційні вимірювальні системи» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. М. Самарцев. – Електронні текстові дані (1 файл: 722 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с. – Назва з екрана.

DOI