Моделювання сигналів і процесів в радіотехніці в середовищах MathCAD та Electronics Workbench. Частина І

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-09-17

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Моделювання сигналів і процесів в радіотехніці в середовищах MathCAD та Electronics Workbench. Частина І [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Гусєва, О. І. Павлов. – Електронні текстові дані (1 файл 3,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 128 с. – Назва з екрана.

DOI