Коливання стержнів, пластин та оболонок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-06-27

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

коливання, vibrations, стержні, rods, пластинки, plates, оболонки, shells, методи розрахунку, methods of calculation, зовнішне та внутрішне тертя ., external and internal friction

Бібліографічний опис

Коливання стержнів, пластин та оболонок [Електронний ресурс] : підручник для студ. спец. 131 «Прикладна механіка» / А. Є. Бабенко, О. О. Боронко, Я. І. Лавренко, С. І. Трубачев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 252 с. – Назва з екрана.

DOI