Модемне обладнання на основі SDR-технології для тропосферних станцій нового покоління

Анотація

Опис

Ключові слова

програмно-обумовлені пристрої радіозв’язку, тропосферна станція, модем, адаптація, режими роботи, software-defined radio, troposcatter station, modem, adaptation, operation modes, программно-обусловленные устройства радиосвязи, тропосферная станция, адаптация, режимы работы

Бібліографічний опис

Ільченко М. Ю. Модемне обладнання на основі SDR-технології для тропосферних станцій нового покоління / М. Ю. Ільченко, М. М. Кайденко, С. О. Кравчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2016. – № 5(109). – С. 7–16. – Бібліогр.: 14 назв.