Міжнародні економічні відносини. Навчально-методичний комплекс з дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Сучасний стан економіки України об’єктивно обумовлює потребу використання всіх факторів економічного зростання. Зокрема, переваг міжнародного поділу праці, зовнішньоекономічної співпраці із розвинутими країнами світу, що і вимагає набуття основних знань із «Міжнародних економічних відносин» з метою стабілізації економіки України. У навчальному посібнику наводяться основні методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Міжнародні економічні відносини" на практичних заняттях та самостійній роботі для полегшення сприйняття інформації студентами та системності викладання. За своїм змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Розраховано на студентів економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

економічні відносини, міжнародні відносини

Бібліографічний опис

Міжнародні економічні відносини. Навчально-методичний комплекс з дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова, І. М. Манаєнко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 126 с. – Назва з екрана.

DOI