Міжнародна торгівля. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

міжнародна торгівля

Бібліографічний опис

Міжнародна торгівля. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Кузнєцова, В. В. Чорній, О. С. Ченуша. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 192 с. – Назва з екрана.

DOI