Видобуток бурого вугілля з подальшою його газифікацією для вирішення паливної проблеми в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Основа

Анотація

Опис

Ключові слова

буре вугілля, геологічні запаси, газифікація, газогенератор, забруднення довкілля, brown coal, geological reserves, gasification, gas generator, pollution of the environment

Бібліографічний опис

Жукова, Н. І. Видобуток бурого вугілля з подальшою його газифікацією для вирішення паливної проблеми в Україні / Н. І. Жукова, В. Г. Смоляр // Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи : науково-технічний збірник : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 червня 2019 року, м. Київ). – Київ : Основа, 2019. – С. 60–65. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI