Methodology of Modeling and Forecasting Nonlinear Processes in Finances

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

nonlinear nonstationary process, uncertainties, mathematical modeling, forecasting, macroeconomic and financial processes, нелінійний нестаціонарний процес, невизначеності, математичне моделювання, прогнозування, макроекономічні та фінансові процеси, нелинейный нестационарный процесс, неопределенности, математическое моделирование, прогнозирование, макроэкономичесие и финансовые процессы

Бібліографічний опис

Methodology of Modeling and Forecasting Nonlinear Processes in Finances / P. I. Bidyuk, S. P. Overmyer, T. I. Prosyankina-Zharova, O. M. Terentiev // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. – № 1(117). – С. 15–25. – Бібліогр.: 18 назв.